Nancy Clayton
Bob Brookmeyer, 2021

Pastel on paper

57 x 76 cm